Nice Price Business Kft

Általános Szerződési Feltételek

Tanirodai gyakorlat

 

1./ A tanfolyam célja:

 

A jelentkezők elméleti tudását kiegészítő gyakorlati ismeretek átadása, a könyvelői munka alapszintű elsajátítása.

 

2./ Szerződés tárgya:

 

Tanirodai gyakorlat tárgya: egy vállalkozás teljes gazdasági évének könyvelése valós bizonylatok alapján. Az általunk használt könyvelési program működésének alapos megismerése. Általános Nyomtatvány és bevallás Kitöltő program (NAV) megismerése, évet lezáró beszámoló elkészítése.

 

Főbb feladatok:

Normál és intenzív csoportok:

 • év eleji nyitás, nyitó-rendező tételek könyvelése
 • kimenő, bejövő számlák könyvelése, bankbizonylatok könyvelése
 • készpénzes bizonylatok könyvelése (telefonszámlák, közüzemi díjak ,üzemanyag)
 • Uniós beszerzés és annak áfája
 • beruházás
 • áru beszerzés, alapanyag, visszáru
 • pénztárgép zárások könyvelése
 • önellenőrzés által feltárt hibák korrekciója a könyvelésben
 • bérszámfejtés, bérfeladás könyvelése, táppénz, betegszabadság, beléptetés (munkaszerződés, nyilatkozatok, adatlap), bérszámfejtés kontírozása, könyvelése
 • értékcsökkenés számítás, könyvelés, beruházás, aktiválás
 • analitikus nyilvántartások készítése, főkönyvi feladások készítése
 • bevallások készítése (65, 08, 29, iparűzési adó)
 • év végi zárlati munkák (egyeztetések, analitikák, társasági adó, iparűzési adó kiszámítása)
 • mérleg és eredménykimutatás összeállítása, kiegészítő melléklet megszerkesztése
 • A munkát segítő online felületek megismerése, használata (ügyfélkapu, ebev rendszer, hivatali honlapok, jogszabályhelyek)
 • Jogszabályok értelmezéséhez iránymutatás

Haladó csoportok:

 • táppénz hozzájárulás könyvelése határozat alapján
 • terhességi-gyermekágyi segély igény kitöltése
 • külföldi kiküldetések elszámolása, külföldi pénznemben kiállított bizonylatok könyvelése
 • Import, harmadik országból történő tárgyi eszköz beszerzés könyvelése devizában, vám, vámáfa, és annak bevallása, bekerülési érték megállapítása, árfolyamkülönbözetek elszámolása
 • Ingatlanvásárlás foglalóval, végszámlával, hitelből, hiteltörlesztés
 • Kaució átvétele
 • Ingó vagyontárgy beszerzése adásvételi szerződéssel
 • Szép kártyás bevételek elszámolása
 • Különböző adómentes értékesítések elszámolása, áfa arányosítás
 • Gépkocsi vásárlás adásvételi szerződéssel, gépjárműadó határozat alapján, biztosítás, tárgyi eszköz értékesítése
 • Banki elszámolások (folyószámlahiteles bankszámla, EUR bankszámla, hiteltörlesztés)
 • Értékpapír adás-vétel, árfolyamkülönbözet
 • Telefon számla megosztása, áfa és járulék elszámolása
 • Több telephely miatti iparűzési adó megosztása személyi jellegű ráfordítással arányosan

 

 

3./ A tanfolyam helye:

 

1139 Budapest, XIII. kerület Üteg u. 29. fsz.1. (a parkolás hétvégén ingyenes)

Nice Price Könyvelőiroda –  Horváthné Járku Marianna

 

4./A tanfolyam beosztása:

 

Normál Szombati csoport esetén:
4 héten keresztül, szombatonként 9.00-17.00 között

Normál Pénteki csoport esetén:
6 héten keresztül, péntekenként 16.00-20.00 között

Intenzív csoport esetén:
4 napon keresztül, a meghirdetett napokon 9.00-17.00 között

Haladó csoport esetén:
2 napon keresztül, a meghirdetett napokon 9.00-17.00 között

 

5./ Az oktató/taniroda kötelezettsége:

 

– Biztosítani az oktató személyét, tanításra alkalmas, felkészült állapotban megjelenni a gyakorlati órákon.

– Biztosítani a gyakorláshoz szükséges tananyagot, iratmintákat.

– A megjelenés akadálya esetén legalább előző nap 16.00 óráig tájékoztatni a jelentkezőket (betegség, egyéb ok) az óra elmaradásáról.

– Felszereléseket biztosítani a munkához: helyszín, íróasztal, szék, számítógép, szoftverhasználat, nyomtató, egyéb irodai eszközök (lyukasztó, tűzőgép, stb…).

– A taniroda felszereléseit, berendezéseit megismertetni a jelentkezőkkel, használatukról tájékoztatást tartani.

 

6./ Titoktartási kötelezettség:

 

A taniroda köteles a jelentkezések során tudomására jutott és kezelt személyes adatokat, információkat üzleti titokként kezelni, nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely feladata ellátásával összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a jelentkezőkre hátrányos következménnyel járna. Adatokat harmadik fél részére nem adhat ki.

A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő károkért a taniroda felelősségre vonható.

 

7./ A jelentkezők kötelessége:

 

– Tanulásra alkalmas állapotban megjelenni a gyakorlati órákon

– A megjelenés akadálya esetén legalább előző nap 16.00 óráig tájékoztatni az oktatót (betegség, egyéb ok) a mulasztásról

– A taniroda felszereléseit, berendezéseit megóvni,

– Felszerelésként saját emelőkaros dossziét hozni szükséges a lefűzéshez, minden egyebet biztosít az iroda.

– A tanfolyam díjat megfizetni, első részletet a jelentkezéssel egyidejűleg átutalni, a második részletet az első óra előtt készpénzben rendezni. Az előleg megfizetése biztosítja a jelentkezést, amennyiben nem kerül megfizetésre, úgy a jelentkezés automatikusan törlődik.

 

8./ A jelentkezők jogai:

 

A gyakorlati képzésen részt venni, a tanult témakörökkel kapcsolatos kérdéseire választ kapni. Az oktatás végén jogosult minden jelentkező ajánlólevelet kérni, illetve a felhasznált tananyagot hazavinni.

 

9./ Fizetési feltételek:

 

A gyakorlat ára:

 

Normál és intenzív csoportok esetében 40.000 Ft, melyből 20.000 Ft előleg a jelentkezéssel egyidejűleg esedékes. A második részletet a tanfolyam megkezdése előtt az első óra alkalmával készpénzben rendezni szükséges.

 

Haladó csoport esetében 20.000 Ft, melyből 20.000 Ft előleg a jelentkezéssel egyidejűleg esedékes.

 

A díj tartalmazza a könyvelés gyakorlás lehetőségét, az irányított oktatást és a tananyagot, és a tanfolyam elvégzéséről szóló igazolást.

 

10./ Hatálybalépés, esedékesség.

 

A szerződés az online felületen történő jelentkezéssel jön létre úgy, hogy a jelentkező minden adatot kitöltött a jelentkezési lapon, és jelölte, hogy jelen szerződési feltételeket elfogadta. A jelentkezésről a taniroda e-mailben értesül, és visszaigazolja azt a jelentkező által megadott e-mail címre. A jelentkezés elküldésévél a jelentkező tudomásul veszi, hogy részvételi és fizetési kötelezettsége keletkezik, melyet az előző pontban meghatározott feltételek szerint teljesítenie kell.

 

Amennyiben a meghirdetett időpontra vonatkozó csoport már betelt, vagy nem indul el bármilyen ok miatt (oktató betegsége, kevés jelentkező), úgy a taniroda felajánlja, hogy egy következő csoportba átteszi a jelentkezést. Ha a jelentkezőnek ez nem felel meg, úgy ebben az esetben elállhat a szerződéstől.

Egyéb esetben a lemondás, elállás maximum a megjelölt csoport indulása előtti 2. hét hétfőig írásbeli lemondással lehetséges. Egyéb esetben az iroda a tanfolyam díját kiszámlázza.

 

A nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadók.

Back to Top